excise

      -     การควบคุมภายในปี 2559  

1. ปย.1 คลิกที่นี่

2. แบบสอบถาม คลิกที่นี่

3. รายงานการประชุม คลิกที่นี่ 

4. ฝ่ายกฎหมาย คลิกที่นี่ 

5. ฝ่ายจัดเก็บภาษี คลิกที่นี่ 

6. แบบประเมิน คลิกที่นี่

7. ฝ่ายปราบปราม คลิกที่นี่

8. ฝ่ายอำนวยการ คลิกที่นี่

9. สาขากันตัง คลิกที่นี่ 

10 สาขาเมืองตรัง คลิกที่นี่